Maraş Mevlevihanesi’nin son şeyhi Mehmet Selim Dede

Maraş Mevlevihanesi’nin son şeyhi Mehmet Selim Dede ( resimde ortada başı külahlı ) D1854- Ö.1925

Vazifesinde gösterdiği üstün başarı sebebi ile, kendisine 24 Ekim 1905 tarihinde Osmanlı nişanı ihsan edilmişti.
1905 yılında yapılan bir merasimle, muhtemelen o yıllardaki Maraş mahalli ve askeri idareciler huzurunda çekilmiş bir resimdir.

Maraş Mevlevihanesi; 1510 tarihli Alaüddevle bey vakfıdır.

Dergah 1 şubat 1920 de Fransızlar tarafından yakıldı.

1937 yılında Vakıflarca 780 Liraya satıldı.

Araştırma: ALİ AVGIN

(Visited 32 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir